Dialog der udvikler

| Trivselsundersøgelser

En trivselsundersøgelse bidrager til at:
 • arbejdsglæden bliver større
 • konflikterne bliver færre
 • sygefraværet nedbringes
 • trivslen forbedres
Undersøgelsen kan have følgende forløb:
 1. Formulering af formål med undersøgelse (enten af kunde eller af kunde i fællesskab med D-K).
 2. Formulering af spørgekategorier og spørgsmål (af kunde i fællesskab med D-K eller af D-K).
 3. Indsamling, analyse og resultatrapport (af D-K).
 4. Tilbagemelding/præsentation af resultater (af D-K i samarbejde med kunde).
 5. Dialogproces mhp. identificering og prioritering af udviklingsområder (v. D-K).
 6. Igangsætning af udviklingsaktiviteter (af kunde og D-K)
En trivselsundersøgelse udgør et effektivt udgangspunkt for en målrettet og fremadrettet dialog, hvor der sættes spot på indsatsområder, styrker og udviklingsmuligheder, hvor forventninger afstemmes – til ledelse, til samarbejdsrelationer, til kommunikation – hvor feedback opnås, hvor klarsyn og handlekraft skabes, og hvor konkrete aftaler og forpligtende handlinger opstilles.

En trivselsundersøgelse vil derfor ofte være et effektivt udgangspunkt for at italesætte og tackle udfordringer som stigende sygefravær, stress, samarbejdsproblemer, stigende personaleomsætning, dalende præstationsniveau (faldende indtjening) etc.

Vi tager ansvar for at sikre at virksomheden stiller og får svar på de rigtige spørgsmål, og at virksomhedens ledere og medarbejdere sammen er klar til at bruge svarene til målrettet udvikling af organisationen.

Vi skræddersyr undersøgelsen og er meget opmærksomme på, at gensidige krav og forventninger hele tiden afstemmes. Emnerne i en trivselsundersøgelse vil typisk være:
 • Baggrundsspørgsmål (køn, alder, anciennitet, jobfunktion etc.)
 • Generel tilfredshed
 • Arbejdets indhold
 • Motivation og personlig udvikling
 • Kompetenceudvikling og læringsmiljø
 • Organisation
 • Samarbejde
 • Ledelse
 • Psykisk arbejdsmiljø
Dynamisk Kommunikation deltager i hele processen og vi har særlig ekspertise i at tage vare på den opfølgende dialogproces og igangsætning af konkrete udviklingsaktiviteter. Som konsulenter er vi garanter for at iscenesætte en struktureret og forpligtende dialog på basis af den gennemførte undersøgelse, som skaber optimale muligheder for konstruktive og fremadrettede aktiviteter, der netop skaber de forskelle, der gør en forskel for alle involverede.

Til dataindsamling benytter vi os enten af vores eget online system, som indsamler svar via internettet eller af postale spørgeskemaer.