Dialog der udvikler

| Ledelsesevalueringer

Med en ledelsesevaluering bliver det muligt at skabe en konstruktiv og fremadrettet dialog om ledelse i organisationen, samt at sætte fokus på udvikling af den enkelte leder. Udbyttet af en ledelsesevaluering er bl.a.:
  • Udvikling af ledelsesforholdene i organisationen i samarbejde med medarbejderne
  • Opfølgning på praktiseringen af organisationens ledelsesværdier
  • Afdække udviklingsbehov for ledelsesgruppen og den enkelte leder
Såvel i udviklingen som i gennemførelsen af ledelsesevalueringen fokuserer vi på, at den skal bruges fremadrettet og konstruktivt. Det interessante er i virkeligheden ikke selve ledelsesevalueringen men de tiltag, der iværksættes i kølvandet på den. Derfor er det også vigtigt, at evalueringen er baseret på organisationens ledelsesværdier.

Vi tilbyder at facilitere den opfølgende dialog ledere og medarbejdere imellem.

I forbindelse med ledelsesevalueringen tilbyder Dynamisk Kommunikation altid coaching for de involverede ledere – individuelt eller i grupper.