Dialog der udvikler

| Konfliktopløsning

Dynamisk Kommunikation skelner mellem konflikthåndtering og konfliktopløsning. I modsætning til konflikthåndtering er Konfliktopløsning et resultat, som sigter på en permanent løsning. Samtidig omfatter håndtering et forebyggende element, hvor man igennem iagttagelser, ærlighed og dialog ”ordner” den vordende konflikt. Mange konflikter var aldrig opstået, hvis der havde været en erkendelse og forståelse for konfliktens væsen og dynamik hos de berørte. Det gælder såvel i arbejds- som privatlivet.

Dynamisk Kommunikation arbejder med konflikthåndtering ud fra opfattelsen, at konflikter opstår, hvor dialogen er gået i stå og at enhver konflikt er en sproglig blindgyde.

Dynamisk Kommunikation arbejder ud fra den filosofi, at konflikter er konkurrerende monologer og at modsætningen til en konflikt ikke er enighed men forståelse og anerkendelse.

Dynamisk Kommunikation faciliterer målrettet konfliktopløsning i afdelinger, lederteams og teams.