Dialog der udvikler

|Kommunikativ supervision

Dynamisk Kommunikation opfatter ledelse som kommunikation. God ledelse er bevidst kommunikation - dårlig ledelse er u-bevidst eller sågar bevidstløs kommunikation. Det er i den personlige kommunikation at holdninger, værdier og menneskesyn både kommer til udtryk og bliver formet. Det er vigtigt at alle i en organisation er bevidste om sproget, om den sproglige form og effekten af sproget. Alle handlinger og sproglige udtryk har konsekvenser og det er vigtigt for ledere og medarbejdere at forme sproget og kommunikationen til situationen. Man kan kalde det situationsbestemt kommunikation.

Dynamisk Kommunikation tilbyder ledere og medarbejdere supervision inden for det kommunikative felt. Der er fokus på relationer, selvopfattelse og sproglige virkemidler.