Dialog der udvikler

| Integreret organisationsudvikling

I et integreret udviklingsforløb kombineres en række af ydelserne i en samlet intensiv indsats, hvor udbyttet udover konkrete mærkbare forandringer også involverer igangsætningen af vedvarende læreprocesser.

Når der ser ud til at være mange forskellige ting i spil og mulige indgangsvinkler til at forstå arbejdssituationen i teamet, afdelingen eller organisationen, kan resultaterne fra en trivselsundersøgelse være et godt udgangspunkt for dialog, som alle kan deltage i. Det fører til en bredere generering af viden og tanker, som en fælles diskussion kan tage afsæt i.

Vi tror derfor på, at en trivselsundersøgelse (eller en ledelsesevaluering ved ledelsesudvikling) kan danne et stærkt kommunikativt grundlag at skabe en konstruktiv og fremadrettet udviklingsproces på. Men dermed har vi også antydet, at en undersøgelse i sig selv ikke er en garanti for udvikling. Om undersøgelsen får den ønskede effekt på kort og længere sigt afhænger af de opfølgende processer og det er her, at Dynamisk Kommunikation kan yde en afgørende støtte. Vi har ekspertise i at designe og iscenesætte dialogprocesser, der udvikler – udvikler relationerne ledere og medarbejdere imellem. Derfor tilbyder vi integrerede organisationsudviklingsforløb, hvor indsamling af information om viden, holdninger og adfærd hjælper til at skabe et fælles fokus på bestemte temaer (styrker og/eller problemer), hvor vi sammen kan skabe den udvikling, der gør en forskel, der kan mærkes af alle involverede.

Et integreret organisationsudviklingsforløb designes eksempelvis på baggrund af Dixons læringsspiral: 1. Generering af viden. 2. Integration af viden. 3. Kollektiv fortolkning. 4. Ansvar for handling, hvilket sikrer, at målrettet handling kombineres med forandringsskabende læring.