Dialog der udvikler

| Forandringsledelse

Alle organisationer lever med krav og ønske om forandringer.
En vigtig ledelsesopgave er igennem kommunikation at få alle med på forandringer.
En vigtig ledelsesopgave er at være informativ, visionær, forventningspræcis og anerkendende.

Alle mennesker har gode oplevelser med forandringer, som i forandringsprocessen skal bevidstgøres. Når forandringens væsen træder i figur, er det nemmere for både ledelse og medarbejdere at navigere sig frem til en succes.

Forandringsledelse er både åbenhjertig dialog og hardcore forventningsformulering. Som leder skal man kunne begge dele når man kommunikerer. Dynamisk Kommunikation faciliterer teamprocesser og ledelsesopgaver med fokus på forandringskompetencer.

Dynamisk Kommunikation arbejder med forandringer i et systemisk og narrativt perspektiv, fordi vi mener, at de fleste ressourcer og mest fremadrettede tanker og handlinger skabes, når de positive historier kommer til at fylde mest.

Dynamisk Kommunikation arbejder også med den anerkendende og kontante kommunikation, som er et vigtigt element i forandringsledelsen og forandringsprocessen.