Dialog der udvikler

| Kompetencer & metoder

Vores kernekompetence består i proceskonsultation og kurser, og i særdeleshed i at iscenesætte dialogprocesser, der skaber rum for udvikling og handling. Vi skaber målrettet dialog med resultater til følge.

Herudover gennemfører vi en bred vifte af kvantitativt og kvalitativt baserede undersøgelser. Vi designer såvel undersøgelsesproces som opfølgning ud fra det specifikke formål og de konkrete rammer, kunden opererer i og under. Vi lægger særlig vægt på at skabe et solidt grundlag for en opfølgende dialog, som er målrettet, fremadrettet og konstruktiv. Vi lægger også stor vægt på, at de processer, vi varetager, rent faktisk skaber den bevægelse og værdi, som kunden har behov for.

Grundlæggende tilrettelægger og gennemfører vi vores opgaver på baggrund af systemisk tænkning. Det indebærer bl.a. at vi er meget opmærksomme på vores interaktion med kunden – hvilke bevægelser skaber vores kunderelation grobund for i organisationen, hvilke muligheder giver det og hvilke begrænsninger etc. Én konsekvens af dette udgangspunkt er, at vi f.eks. i forbindelse med brugen af trivselsundersøgelser eller ledelsesevalueringer er meget opmærksomme på, hvilke bevægelser, der skabes ved at igangsætte en sådan undersøgelse i organisationen – hvilke forventninger skabes der, skabes der modstand osv. Vores særlige kompetence består bl.a. i at klarlægge disse bevægelser undervejs i forløbet sammen med kunden og på den måde skabe de bedste betingelser og rammer for et så udbytterigt forløb som muligt. Vi bestræber os på at hjælpe kunden til at uddrage så megen læring som muligt undervejs i forløbet – om sig selv, om medarbejderne, om organisationen, om omverdenen etc.

Vi arbejder altid dialogbaseret, anerkendende og fremadrettet.