Dialog der udvikler

| Filosofi

Vi tror på, at vi som mennesker fungerer bedst, når vi indgår i relationer, som opleves som værende konstruktive og nærende. Vi er overbevist om at vi er mest parate til at udvikle os, og præsterer bedst når vi bliver anerkendt, set og hørt. Samtidig oplever vi størst trivsel blandt mennesker på arbejdet og privat, når der bliver skabt rum for forventningsafstemning. Ud fra en konstruktionistisk tankegang har vi fokus på sproget med dets skabende effekt af såvel individer og relationer. Vi ser både det verbale og det kontekstuelle sprog som afgørende for skabelsen af forventninger og relationer.