Dialog der udvikler

| Samarbejde og personlig kommunikation

Målgruppe:

Ledere og medarbejdere, som ønsker at:
  • At styrke kommunikationen og dermed samarbejdet i afdelingen
  • At styrke kommunikationen og de personlige relationer for dermed at formindske og forebygge konflikter
  • At blive bevidste om sig selv og den måde de kommunikerer på, så forventninger til faglig udførelse og procedurer samt forventninger til det personlige samarbejde bliver så klare som mulig.

Udbytte:

  • Alle bliver bedre til at kommunikere
  • Færre konflikter
  • Alle bliver bedre til at løse de konflikter der (med sikkerhed) kommer
  • Samarbejdet i afdelingen styrkes
  • Forventninger til arbejde og personlige relationer bliver mere klare og tydelige
  • Større arbejdsglæde
  • Større effektivitet i afdelingen

Indhold & metode

Kurset/workshoppen tager udgangspunkt i såvel den enkelte medarbejders som afdelingens behov for at skabe den mest optimale kommunikation som muligt. Det forventes derfor, at alle er villige og nysgerrige til at lære og til at bidrage aktivt til såvel det individuelle som det fælles læringsforløb. Det er vores erfaring og overbevisning, at den bedste læring skabes igennem et trygt og afslappet men samtidigt målrettet læringsmiljø. Forløbet består af mindre konsulentoplæg efterfulgt af praktiske øvelser og aktiv deltagerinvolvering. Oplæggene er ikke teoretiske, men bygger selvfølgelige på anerkendt viden og erfaring omkring emnet.