Dialog der udvikler

| Personlig formidling

Målgruppe

Alle ledere og medarbejdere, som ønsker at fremlægge deres budskaber med større sikkerhed og gennemslagskraft.

Udbytte

Du bliver i stand til at fremlægge dine budskaber på en professionel og overbevisende måde, således at du fanger og fastholder tilhørernes opmærksomhed. Du lærer, hvordan man skal forberede en præsentation, så den passer til målgruppen. Du kommer til at føle dig mere sikker, når du skal tale i større grupper og bliver bevidst om dine styrker og svagheder, når du skal præsentere over for andre. Du lærer at tackle uforudsete situationer, som giver dig større sikkerhed før og under præsentationen.

Indhold

Kurset giver redskaber og retningslinier til at forberede og fremføre præsentationer på en professionel måde. Du får nogle overskuelige værktøjer, der sikrer at du får en sikker og relevant præsentation. Vi arbejder med din forberedte præsentation og du får personlig feedback, så du kan tilrette og øve dine færdigheder. Der bliver sat fokus på kropssprog og personlig fremtræden herunder virkemidler og nonverbale signaler. Kurset er baseret på at deltagerne ”er på” mest muligt. Træningen foregår under trygge rammer, og hvis du ønsker det, kan du få optaget din præsentation på video, så du får mulighed for at forbedre din personlige formidling så målrettet som muligt.