Dialog der udvikler

| Konflikthåndtering

Målgruppe

Ledere og medarbejdere som ønsker mere viden om konflikttyper og som har brug for redskaber og kommunikationsstrategier til at forebygge, håndtere og løse potentielle konflikter.

Udbytte

Du får indsigt i forskellige konfliktforløb - og typer og bliver bedre til at forstå og håndtere konflikterne i dit daglige arbejde. Du får kendskab til hvordan kommunikation kan henholdsvis skabe og opløse konflikter. Ud fra oplæg og egne oplevelser med konflikter lærer du at identificere og løse konflikter som har et destruktivt indhold. Gennem kommunikationsstrategier lærer du ved hjælp af spørge- og lytteteknik at forebygge og opløse konflikterne.

Indhold & metode

Kurset veksler mellem teorioplæg og praktiske øvelser. Deltagerne får kendskab til konflikttrappen, der giver et indblik i konfliktforløb, samtidig med at deltagerne lærer at skelne mellem forskellige typer af konflikter. På kurset sættes der fokus på det sprog, der er med til at optrappe og forebygge konflikter. Endvidere vil der være øvelser, som træner deltagerne i aktiv lytning og spørgeteknik, hvilket er med til at styrke de konkrete værktøjer til hjælp i konflikthåndteringen. Endelig vil mediation som konfliktløsningsværktøj blive introduceret og trænet.