Dialog der udvikler

| Coaching

Målgruppe

Ledere og projektledere

Udbytte

Du bliver i stand til at skabe effektive og udviklende samtaler i din ledelsespraksis. Kurset giver dig værktøjer og metoder til at øge din egen og dine medarbejderes/projektdeltageres handlekraft og kompetencer. Du opnår en grundlæggende forståelse for coaching og vil træne og udfordre din evne til at udvikle andre mennesker.

Indhold & metode

Du får indsigt i stærke spørge- og kommunikationsteknikker, som du samtidig får mulighed for at træne på reelle problemstillinger og udfordringer. Derudover får du indsigt i de bagvedliggende begreber og antagelser, og får mulighed for at perspektivere coachingteknikkerne til ledelse som sådan i skikkelse af idéen om coachende ledelse. Kurset baserer sig på vekslen mellem oplæg, praktisk træning, fælles refleksion og høj grad af deltagerinvolvering. Desuden kan du forvente personlig feedback på din rolle som coach under kurset.