Dialog der udvikler

| Assertion

-ligeværdig kommunikation

Målgruppe

Alle ledere og medarbejdere som ønsker større gennemslagkraft i deres daglige kommunikation og som ønsker at styrke deres personlige kommunikation med henblik på at være tydeligere i det daglige samarbejde.

Udbytte

Du får et større indblik i baggrunden for din og andres måde at kommunikere på. Du bliver bedre til at kommunikere og samarbejde, idet du lærer at give din mening til kende uden at skabe konflikter. Du bliver bedre til at kommunikere præcist og uden omsvøb og får træning i at håndtere pressede situationer. Du bliver trænet i at give og modtage anerkendelse og konstruktiv kritik, hvilket markant styrker forholdet i dine daglige relationer.

Indhold

Kurset veksler mellem teori og praksis men med størst vægt på det øvelsesorienterede. Der vil i øvelserne være fokus på den enkelte deltagers kommunikation og alle deltagere får mulighed for at træne vanskelige samtaler og situationer fra dagligdagen. Deltagerne får et indblik i egne og andres kommunikationsmønstre, hvilket styrker den enkeltes muligheder for at kommunikere mere konstruktivt. Din kommunikation kommer konstruktivt under lup og træningen foregår i en behagelig atmosfære, der med coaching og supervision giver deltagerne mulighed for at overvinde grænser og se nye muligheder for sig selv og sine arbejdsrelationer.