Dialog der udvikler

 

| Dynamisk Kommunikation

Dynamisk Kommunikation er en virksomhed, som ønsker at gøre en forskel. Vi lever for at udvikle dialoger, der skaber udvikling og resultater. Vores interessefelt er relationer og målrettet formulering af forventninger. Vi har altid fokus på de processer, der skaber værdi for virksomheden/organisationen.

Metode

Vi arbejder ud fra de metoder, som skaber de bedste resultater for virksomheden og som er en direkte forlængelse af vores filosofi. I gruppeprocesserne arbejder vi i et systemisk og narrativt perspektiv, hvor der i visse tilfælde også kan være fokus på det gruppedynamiske felt. I relation til den personlige kommunikation arbejdes der både med oplevelsesorienterede processer og kognitiv træning. Vi mener samtidig, at systemisk tænkning og metode kan være en naturlig forlængelse af evaluering, feedback og ønske om præstation. Således skaber vi et rum, hvor der både er plads til evaluering og refleksion.